De uitvoeringsteams hebben gezorgd voor het instrumentarium dat nodig is om de doelen van het Betonakkoord te realiseren en te monitoren. De documenten vormen een samenhangend instrumentarium en zijn beschikbaar voor de gehele betonketen.

 

NIEUW: MKI Plafondwaarden en Circulariteitseisen 2023

Overzicht instrumentarium en stand van zaken

Uitvoeringsteam Roadmap CO2-reductie

Uitvoeringsteam Circulair ontwerpen

Uitvoeringsteam Hergebruik betonreststromen

Uitvoeringsteam Impact op natuurlijk kapitaal

Uitvoeringsteam Dalende MKI (Milieu Kosten Indicator)

Uitvoeringsteam Kennis en innovatie

Uitvoeringsteam Onderwijs en kennisdeling

Vrijdagoverleg opdrachtgevers