NIEUW: Resultaten Betonakkoord 2018-2023

MKI Plafondwaarden en Circulariteitseisen 2023

Overzicht instrumentarium en stand van zaken

Uitvoeringsteam Roadmap CO2-reductie

Uitvoeringsteam Circulair ontwerpen

Uitvoeringsteam Hergebruik betonreststromen

Uitvoeringsteam Impact op natuurlijk kapitaal

Uitvoeringsteam Dalende MKI (Milieu Kosten Indicator)

Uitvoeringsteam Kennis en innovatie

Uitvoeringsteam Onderwijs en kennisdeling

Vrijdagoverleg opdrachtgevers