Resultaten uitvoeringsteams

De uitvoeringsteams werken aan het instrumentarium dat nodig is om de doelen van het Betonakkoord te realiseren en te monitoren. De documenten op deze pagina zijn 'levende' documenten en worden steeds aangepast.

Uiteindelijk vormen de documenten een samenhangend instrumentarium voor de ondertekenaars van het  Betonakkoord. Het volledige instrumentarium komt per 1 januari 2022 beschikbaar voor de gehele betonketen.

Uitvoeringsteam Roadmap CO2-reductie

Uitvoeringsteam Circulair ontwerpen

Uitvoeringsteam Hergebruik betonreststromen

Uitvoeringsteam Dalende MKI

Uitvoeringsteam Kennis en innovatie

  • Stappenplan voor opdrachtgevers, in voorbereiding

Uitvoeringsteam Onderwijs en kennisdeling