De uitvoeringsteams werken aan het instrumentarium dat nodig is om de doelen van het Betonakkoord te realiseren en te monitoren. De documenten op deze pagina zijn ‘levende’ documenten en worden steeds aangepast.

Uiteindelijk vormen de documentenĀ een samenhangend instrumentarium voor de ondertekenaars van het Betonakkoord. Het volledige instrumentarium komt per 1 januari 2022 beschikbaar voor de gehele betonketen.

Overzicht instrumentarium en stand van zaken

Uitvoeringsteam Roadmap CO2-reductie

Uitvoeringsteam Circulair ontwerpen

Uitvoeringsteam Hergebruik betonreststromen

Uitvoeringsteam Impact op natuurlijk kapitaal

Uitvoeringsteam Dalende MKI (Milieu Kosten Indicator)

Uitvoeringsteam Kennis en innovatie

Uitvoeringsteam Onderwijs en kennisdeling

Vrijdagoverleg opdrachtgevers