Resultaten uitvoeringsteams

De uitvoeringsteams werken aan het instrumentarium dat nodig is om de doelen van het Betonakkoord te realiseren en te monitoren. De documenten op deze pagina zijn 'levende' documenten en worden steeds aangepast. Uiteindelijk vormen de documenten een samenhangend instrumentarium voor de ondertekenaars van het  Betonakkoord.

Uitvoeringsteam Roadmap CO2-reductie

Uitvoeringsteam Circulair ontwerpen

Uitvoeringsteam Hergebruik betonreststromen

Uitvoeringsteam Dalende MKI

in voorbereiding

Uitvoeringsteam Kennis en innovatie

in voorbereiding

Uitvoeringsteam Onderwijs en kennisdeling