Samen maken we de betonsector duurzamer

De betonsector kan en wil duurzamer worden door meer samen te werken in de keten en met opdrachtgevers. Daarom is het Betonakkoord in het leven geroepen. Een nationaal ketenakkoord voor duurzame groei van de sector. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over welke ketenpartner welke doelen en ambities gaat realiseren.

Na de voorbereidings- en opbouwfase is het Betonakkoord in de opschalingsfase aangekomen. Alle instrumenten om te verduurzamen en alle eisen zijn gereed en voor iedereen beschikbaar.

Het Betonakkoord zorgt voor:

  • Vergroting van kennis en innovatiekracht en daarmee de concurrentiepositie in binnen- en buitenland.
  •  Verhoging van de aantrekkelijkheid van de betonsector voor huidige en toekomstige werknemers.
  •  Versterking van het maatschappelijk imago.
  •  Ambitieuze verduurzaming van de betonsector op het gebied van CO2, circulariteit en biodiversiteit door samenwerking in de betonketen.

Meer weten?
Download de Stand van zaken (pdf, 1.7MB)

 

Slimmer werken, samen groeien

Jacqueline Cramer, voorzitter van het Betonakkoord in uitvoering

“Met het Betonakkoord lopen we voorop in de wereld. Het akkoord draagt niet alleen bij aan substantiële verlaging van de milieudruk van beton, maar het versterkt ook de innovatiekracht en concurrentiepositie van deelnemende bedrijven en de opleidingsmogelijkheden van werknemers.”