Samen maken we de betonsector duurzamer

De betonsector kan en wil duurzamer worden door meer samen te werken in de keten en met opdrachtgevers. Daarom is het Betonakkoord in het leven geroepen. Een nationaal ketenakkoord voor duurzame groei van de sector. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over welke ketenpartner welke doelen en ambities gaat realiseren. In zeven uitvoeringsteams werken de ondertekenaars aan de concrete invulling van de doelen en ambities van de betonketen.

Het Betonakkoord staat open voor alle partijen uit de Betonketen, zowel publieke als private. Wilt u ook deelnemen? Laat het ons weten! Via het formulier op deze website kunt u uw organisatie aanmelden als deelnemer of sympathisant van het Betonakkoord.

Voordelen van het Betonakkoord

Meedoen met het Betonakkoord heeft verschillende voordelen:

  • U draagt bij aan de verduurzaming van de betonketen.
  • U krijgt toegang tot betongerelateerde innovatie, kennis en ervaring.
  • Uw concurrentiekracht verbetert; uw werkgelegenheid en markt groeit.

Meer weten?
Download het Betonakkoord (pdf, 1.1 MB)

Download de Stand van zaken (pdf, 1.7MB)

 

Slimmer werken, samen groeien

Jacqueline Cramer, voorzitter van het Betonakkoord in uitvoering

“Met het Betonakkoord lopen we voorop in de wereld. Het akkoord draagt niet alleen bij aan substantiële verlaging van de milieudruk van beton, maar het versterkt ook de innovatiekracht en concurrentiepositie van deelnemende bedrijven en de opleidingsmogelijkheden van werknemers.”