Ondertekenaars

Ondertekenaars:  Deelnemers en Sympathisanten

Aan het Betonakkoord nemen verschillende partijen uit de betonsector deel: bouwbedrijven, recyclingbedrijven, grondstoffenleveranciers, prefab- en betonmortelleveranciers, bindmiddelleveranciers en opdrachtgevers. Naast enkele private opdrachtgevers zijn voornamelijk publieke opdrachtgevers betrokken, waaronder het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, ProRail en diverse gemeenten en provincies. Binnen het Betonakkoord maken deze partijen concrete afspraken met elkaar. Deze partijen zijn de deelnemers van het Betonakkoord, zij hebben het akkoord ondertekend.

Naast deelnemers zijn er ook sympathisanten van het Betonakkoord. Sympathisanten zijn partijen -zoals brancheverenigingen- die zelf geen uitvoerende rol hebben in het Betonakkoord, maar wel de doelen van het Betonakkoord actief ondersteunen. Door als distributiekanaal te fungeren voor Betonakkoord-gerelateerde kennis bijvoorbeeld, of door op te treden als vraagbaak voor leden of door promotie van -deelname aan- het Betonakkoord. Sympathisanten kunnen geen concrete afspraken maken en hebben het akkoord daarom niet ondertekend. Hun bijdrage is dus anders dan die van deelnemers, maar zeker niet minder waardevol voor het bereiken van de doelstelling.

Deelnemers

Deelnemers die op 10 juli 2018 het Betonakkoord hebben ondertekend (Deze deelnemers zijn in het Betonakkoord vermeld):

Opdrachtgevers

De minister van Infrastructuur en Waterstaat
De minister van Economische Zaken en Klimaat
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Gemeente Den Haag
Gemeente Amersfoort
ProRail B.V.

Toeleveranciers

BASF Nederland B.V.
Betoncentrale Wessel B.V.
Bork Sloopwerken B.V.
Bruil
C2Ca technology
Caron Recycling B.V.
Cementbouw
Dekkergroep
Ecocem Benelux B.V.
GBN
K3Delta B.V.
KIWA
Modulo Milieustraten
Movares
N.V. Niba
NIBE
SmartCrusher B.V.
Struyk Verwo Infra B.V.
Van Nieuwpoort Groep B.V.
VBI, Verenigde Bouwproducten Industrie B.V.
Vitruvius Building Solutions

Bouwbedrijven

VolkerWessels
BAM Infra Nederland B.V.
Boskalis Nederland B.V.
Heijmans NVl
Strukton Civiel B.V.
TBI
Van Spijker Infrabouw B.V.

Deelnemers na 10 juli 2018

Deelnemers die na 10 juli 2018 het Betonakkoord hebben ondertekend (Deze deelnemers hebben na 10 juli 2018  verklaard deel te nemen en zijn niet in het Betonakkoord vermeld):

Opdrachtgevers

Gemeente Utrecht

Toeleveranciers

Netterden Zand en Grind B.V.
Teunesen Zand en grind
Roelofs Zandwinning B.V.
Twee "R" Recycling Groep B.V
Dycore B.V.
A. Jansen B.V.
ENCI B.V.
Mebin B.V.
Sagrex Holding B.V.

Bouwbedrijven

BAM Bouw en Vastgoed
Dura Vermeer Divisie Infra
Goudse Betonmortel Organisatie

Sympathisanten

Betonvereniging
TU Eindhoven
VERAS
BRBS Recycling