Ondertekenaars

Ondertekenaars:  Deelnemers en Sympathisanten

Aan het Betonakkoord nemen verschillende partijen uit de betonsector deel: bouwbedrijven, recyclingbedrijven, grondstoffenleveranciers, prefab- en betonmortelleveranciers, bindmiddelleveranciers en opdrachtgevers. Naast enkele private opdrachtgevers zijn voornamelijk publieke opdrachtgevers betrokken, waaronder het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, ProRail en diverse gemeenten en provincies. Binnen het Betonakkoord maken deze partijen concrete afspraken met elkaar. Deze partijen zijn de deelnemers van het Betonakkoord, zij hebben het akkoord ondertekend.

Naast deelnemers zijn er ook sympathisanten van het Betonakkoord. Sympathisanten zijn partijen - zoals brancheverenigingen - die zelf geen uitvoerende rol hebben in het Betonakkoord, maar wel de doelen van het Betonakkoord actief ondersteunen. Door als distributiekanaal te fungeren voor Betonakkoord-gerelateerde kennis bijvoorbeeld, of door op te treden als vraagbaak voor leden of door promotie van - deelname aan - het Betonakkoord. Sympathisanten kunnen geen concrete afspraken maken en hebben het akkoord daarom niet ondertekend. Hun bijdrage is dus anders dan die van deelnemers, maar zeker niet minder waardevol voor het bereiken van de doelstelling.

Deelnemers

Deelnemers die op 10 juli 2018 het Betonakkoord hebben ondertekend (deze deelnemers in het Betonakkoord vermeld):

Opdrachtgevers

De minister van Infrastructuur en Waterstaat
De minister van Economische Zaken en Klimaat
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Gemeente Den Haag
Gemeente Amersfoort
ProRail B.V.

Toeleveranciers

BASF Nederland B.V.
Betoncentrale Wessel B.V.
Bork Sloopwerken B.V.
Bruil
C2Ca technology
Caron Recycling B.V.
Cementbouw
Dekkergroep
Ecocem Benelux B.V.
GBN
K3Delta B.V.
KIWA
Modulo Milieustraten
Movares
N.V. Niba
NIBE
SmartCrusher B.V.
Struyk Verwo Infra B.V.
Van Nieuwpoort Groep B.V.
VBI, Verenigde Bouwproducten Industrie B.V.
Vitruvius Building Solutions

Bouwbedrijven

BAM Infra Nederland B.V.
Boskalis Nederland B.V.
Heijmans NVl
TBI
VolkerWessels
Van Spijker Infrabouw B.V.
Strukton Civiel B.V.

Sympathisanten

Cascade

Deelnemers na 10 juli 2018

Deelnemers die na 10 juli 2018 het Betonakkoord hebben ondertekend (deze deelnemers hebben na 10 juli 2018 verklaard deel te nemen en zijn niet in het Betonakkoord vermeld):

Opdrachtgevers

Gemeente Utrecht
Gemeente Leiden
Gemeente Rotterdam

Toeleveranciers

Dycore B.V.
ENCI B.V.
Goudse Betonmortel Organisatie
Green-Basilisk BV
GrapheenPioneer
Hagen Beton B.V.
A. Jansen B.V.
Laarakkers Sloop en Asbest B.V.
Mebin B.V.
Netterden Zand en Grind B.V.
Roelofs Zandwinning B.V.
Sagrex Holding B.V.
Koninklijke Smals N.V.
Spijkerman Prefab Solutions B.V.
Teunesen Zand en grind
T. Klein Sloopwerken B.V.
Twee 'R' Recycling Groep B.V.
Vibers

Bouwbedrijven

Anton Bouw + Betontechniek B.V.
BAM Bouw en Vastgoed
Besix
DEME Infra Marine Contractors BV
Dura Vermeer Divisie Infra

Sympathisanten

Betonhuis
Betonvereniging
BRBS Recycling
Concrefy B.V.
Pantheon Performance Foundation
TU Eindhoven
VERAS