Ondertekenaars: deelnemers en sympathisanten

Aan het Betonakkoord nemen verschillende partijen uit de betonsector deel: bouwbedrijven, recyclingbedrijven, grondstoffenleveranciers, prefab- en betonmortelleveranciers, bindmiddelleveranciers en opdrachtgevers. Naast enkele private opdrachtgevers zijn voornamelijk publieke opdrachtgevers betrokken, waaronder het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, ProRail en diverse gemeenten en provincies. Binnen het Betonakkoord maken deze partijen concrete afspraken met elkaar. Deze partijen zijn de deelnemers van het Betonakkoord, zij hebben het akkoord ondertekend.

Naast deelnemers zijn er ook sympathisanten van het Betonakkoord. Sympathisanten zijn partijen (zoals brancheverenigingen) die zelf geen uitvoerende rol hebben in het Betonakkoord, maar wel de doelen van het Betonakkoord actief ondersteunen. Door als distributiekanaal op te treden voor Betonakkoordgerelateerde kennis bijvoorbeeld. Of door op te treden als vraagbaak voor leden of door promotie van (deelname aan) het Betonakkoord. Sympathisanten kunnen geen concrete afspraken maken en hebben het akkoord daarom niet ondertekend. Hun bijdrage is dus anders dan die van deelnemers, maar zeker niet minder waardevol voor het bereiken van de doelstelling.

Deelnemers

Deelnemers die op 10 juli 2018 het Betonakkoord hebben ondertekend (deze deelnemers staan in het Betonakkoord):

Opdrachtgevers

 • De minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • De minister van Economische Zaken en Klimaat
 • De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Amersfoort
 • ProRail B.V.

Toeleveranciers

 • Betoncentrale Wessel B.V.
 • Bork Sloopwerken B.V.
 • Bruil
 • C2Ca Technology
 • Caron Recycling B.V.
 • Cementbouw
 • Dekkergroep
 • Ecocem Benelux B.V.
 • GBN
 • K3Delta B.V.
 • KIWA
 • Master Builders Solutions Nederland B.V.
 • Movares
 • N.V. Niba
 • NIBE
 • SmartCrusher B.V.
 • Struyk Verwo Infra B.V.
 • Van Nieuwpoort Groep B.V.
 • VBI, Verenigde Bouwproducten Industrie B.V.

Bouwbedrijven

 • BAM Infra Nederland B.V.
 • Boskalis Nederland B.V.
 • Heijmans NVl
 • Modulo Milieustraten
 • Van den Nagel Modulaire Bouw
 • TBI
 • VolkerWessels
 • Van Spijker Infrabouw B.V.
 • Strukton Civiel B.V.

Sympathisanten

 • Cascade
 • Vitruvius Building Solutions

Deelnemers na 10 juli 2018

Deelnemers die na 10 juli 2018 het Betonakkoord hebben ondertekend (deze deelnemers hebben na 10 juliĀ 2018 verklaard deel te nemen en staan daarom niet in het Betonakkoord):

Opdrachtgevers

 • Gemeente Utrecht
 • Gemeente Leiden
 • Gemeente Rotterdam
 • Interprovinciaal Overleg (IPO) namens alle provincies
 • Gemeente Hollands Kroon

Toeleveranciers

 • Bosch Beton
 • Dycore B.V.
 • De Lek Beton
 • ENCI B.V.
 • Goudse Betonmortel Organisatie
 • Green-Basilisk BV
 • GrapheenPioneer
 • Hagen Beton B.V.
 • A. Jansen B.V.
 • Laarakkers Sloop en Asbest B.V.
 • Mebin B.V.
 • Netterden Zand en Grind B.V.
 • Roelofs Zandwinning B.V.
 • Sagrex Holding B.V.
 • Koninklijke Smals N.V.
 • Spijkerman Prefab Solutions B.V.
 • Spuitfolie B.V.
 • Teunesen Zand en grind
 • T. Klein Sloopwerken B.V.
 • Twee ‘R’ Recycling Groep B.V.
 • Vibers

Bouwbedrijven

 • Anton Bouw + Betontechniek B.V.
 • BAM Bouw en Vastgoed
 • Besix
 • DEME Infra Marine Contractors BV
 • Dura Vermeer Divisie Infra

Sympathisanten

 • Betonhuis
 • Betonvereniging
 • BRBS Recycling
 • Civilion
 • Concrefy B.V.
 • Pantheon Performance Foundation
 • TU Eindhoven
 • VERAS