Zoekpagina

Medio 2016 namen het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu en MVO Nederland het initiatief om met het Betonakkoord invulling te geven aan de eerdere plannen van de Green Deal Verduurzaming Betonketen die begin 2016 is afgerond. De doelstelling van de Green Deal was om met elkaar te komen tot een breed gedragen en onafhankelijke definitie van duurzaam beton.

Zoekformulier