Samenstelling Stuurgroep en Voortgangscommissie

Stuurgroep Opschalingsfase Betonakkoord
Naam, organisatie
Jacqueline Cramer, onafhankelijk voorzitter
Jack Amesz, Gemeente Den Haag, publieke opdrachtgevers
Marcel Bettonvil, MBI
Brechtje van den Beuken, Bosch Beton
Janneke Kamstra, Rijksvastgoedbedrijf
Pieter Litjens, CROW
Dorien Staal, Dura Vermeer
Maya Sule, RWS GPO
Alfons van Woensel, Bruil
Martin van der Vliet, secretaris

Voortgangscommissie
Naam, Organisatie
Frank Dietz, voorzitter,  v/h Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Mantijn van Leeuwen, Nederlands Instituut Bouwbiologie & Ecologie (NIBE)
Leontien de Waal, ABN AMRO
Martin van der Vliet, secretaris

Onderwijs en kennisdeling

Regisseur: Henk Wapperom, Betonvereniging bestond uit

Het uitvoeringsteam Onderwijs en kennisdeling bestond uit vertegenwoordigers van Avans, Betonhuis, Boskalis, Civilion, Hogeschool Rotterdam, Jonge Geesten, ROC Mondriaan, Scalda en TBI Mobilis.

Het team heeft een werkplan opgesteld, een state-of-the-art document over duurzame betonconstructies, en een prototype van een betongame. Beide producten zijn bedoeld als hulpmiddel bij het professionaliseren van medewerkers en studenten.

Kennis en innovatie

Regisseur: Ted Luiten, ProRail

Het uitvoeringsteam Kennis en innovatie bestond uit vertegenwoordigers van Concrefy, CP Advice, CROW, Delta Concrete Consult, ENCI/Mebin, Jonge Geesten, KPMG, PIANOo, ProRail, RHDHV, Rijkswaterstaat en TBI Mobilis.

Het team heeft een stappenplan opgesteld voor opdrachtgevers.

Dalende MKI

Regisseur: Alfons van Woensel, Struyk Verwo / Zoontjens

Het uitvoeringsteam Dalende MKI bestond uit vertegenwoordigers van Betonhuis, Bruil, Dycore, Ecocem, Gemeente Den Haag, Mebin, ProRail, Provincie Noord-Brabant, SKG-IKOB, TNO, VBI en W+B.

Het team heeft een plan van aanpak opgesteld waarin productcategorieën zijn beschreven waar MKI-waarden aan kunnen worden gekoppeld.

Impact op natuurlijk kapitaal

Regisseur: Isabelle Vreeke, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Het uitvoeringsteam Impact op natuurlijk kapitaal bestond uit vertegenwoordigers van Arcadis, Caron Recycling/BRBS, Cascade, CBS, EY, IUCN, MVO Nederland, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Rijkswaterstaat WVL en VBI.

Het team heeft een aantal bestaande instrumenten onderzocht op bruikbaarheid en criteria geformuleerd waar aan de tool zal moeten voldoen. ‘Een belangrijk aandachtspunt is de impact van de winning van primaire grondstoffen. Bij de huidige bouwvolumes zullen we de komende jaren echt nog nieuwe grondstoffen nodig hebben. Als je die dan toch moet winnen, is het zaak om een zo positief mogelijk impact te realiseren.’ Het team heeft voorgesteld om aan te sluiten op het CSC-keurmerk van de betonindustrie.

Hergebruik betonreststromen

Regisseur: Leo Dekker, Mebin

Het uitvoeringsteam Hergebruik betonreststromen bestond uit vertegenwoordigers van BAM, Beelen Recycling, Betonhuis, BRBS Recycling, Dekker Groep, GBN/C2CA/Strukton, Gemeente Amersfoort, Heijmans, Monumentenwerf, Rijkswaterstaat WVL, Struyk Verwo Infra, TNO, TU Delft en Twee “R” Recycling Groep.

Het team heeft een plan van aanpak opgesteld en een positiedocument over hergebruik van beton met AEC-granulaat.

Circulair ontwerpen

Regisseur: Jack van der Palen, Archiview

Het uitvoeringsteam Circulair ontwerpen bestond uit vertegenwoordigers van Betonhuis, Boele en van Eesteren, DGMR, Gemeente Rotterdam, IMd, Lagemaat, Onlanders, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) en VBI.

Het team heeft het Bouwwaardemodel ontwikkeld.