Opschalingsfase

Het Betonakkoord sluit binnenkort de opbouwfase af. In de volgende fase van opschaling gaan opdrachtgevers duurzaam uitvragen en maken zij ruimte voor innovaties in projecten. Marktpartijen moeten gaan voldoen aan scherpere contracteisen en inkoopcriteria en worden via gunningscriteria uitgedaagd om nog beter te presteren.

Koploperaanpak

Om de ambities van het Betonakkoord te behalen heeft de Stuurgroep, in lijn met het EU Circular Economy Package (2020), gekozen voor een ‘koploperaanpak’. Koplopers zijn die ketenpartners die met bewezen innovaties aan strengere milieueisen kunnen voldoen dan ‘het peloton’. Zij geven aan wat het peloton over een paar jaar ook moet kunnen toepassen.

Hoe werkt het in de praktijk?

Er is een duidelijk verband tussen de koploperaanpak en het innovatieprogramma. Bedrijven in de beton- en bouwsector kunnen binnen het Innovatieprogramma Duurzame betonketen kansrijke innovaties in de praktijk beproeven en laten valideren. Zij worden daarmee koplopers die aangeven wat in de markt mogelijk is. De duurzaamheidswinst die de koplopers weten te behalen, wordt binnen enkele jaren de standaard voor de gehele beton- en bouwsector. Elke twee jaar bepalen de opdrachtgevers welke duurzaamheidswinst is te behalen met de op dat moment beschikbare bewezen innovaties. Zo behalen de opdrachtgevers samen met de markt trapsgewijs steeds hogere milieuwinst. Transparante en brede communicatie zorgt ervoor dat de sector zich op tijd kan voorbereiden.

Geïnteresseerde marktpartijen gezocht voor ‘Duurzame betonketen’ innovaties!

Het Betonakkoord zoekt marktpartijen die willen meewerken aan het ontwikkelen en testen van innovaties op het gebied van een duurzame betonketen. Speerpunten zijn Duurzaam beton en Duurzaam Ontwerpen en Bouwen met beton. Deelnemers staan aan de basis van tal van innovaties in de betonketen. Daarmee versterken zij hun concurrentiepositie en reputatie in de markt en verlagen tegelijkertijd de milieu-impact van hun product of activiteit. Dit vertaalt zich terug in een goed gekwalificeerde positie in aanbestedingsprocedures.

Let op: de inschrijftermijn voor het innovatieprogramma eindigt op 1 mei 2021.