Webinar Roadmap CO2-reductie

Op vrijdag 16 oktober presenteerde het uitvoeringsteam CO2-reductie de Road Map waarmee de betonsector de doelstelling van 49% CO2-reductie in 2030 kan halen. Jacqueline Cramer, voorzitter van het Betonakkoord, besprak de handelingsperspectieven uit de Road Map met Valerie Diemel, regisseur van het uitvoeringsteam. En met Maurice Hermens, lid van het uitvoeringsteam Kennis en innovatie.

De Road Map telt 28 handelingsperspectieven, gegroepeerd rond verschillende thema's. Een groot deel van de perspectieven is nu al toepasbaar.

Tijdens het webinar stonden de volgende vragen centraal:

  • Wat kan nu al?
  • En wat kunnen we door te innoveren over 1 tot 3 jaar in gang zetten?
  • Hoe kunnen we organiseren dat dit ook gebeurt?
  • Wie kunnen daarin de leiding nemen?

Kijk het webinar terug op de website van de Betonvereniging.