Provincies ondertekenen Betonakkoord

Ook provincies zijn opdrachtgevers van bouwprojecten waar beton wordt gebruikt. Door het Betonakkoord te tekenen, gaan provincies een bijdrage leveren aan het verder verduurzamen van de bouw. Eerder sloot het IPO Interprovinciaal Overleg) aan bij het Klimaatakkoord en het Grondstoffenakkoord. Arne Schaddelee, gedeputeerde van de provincie Utrecht en IPO-portefeuillehouder Duurzame Mobiliteit, onderstreepte het belang van het Betonakkoord in een korte videoboodschap.