Oproep aan betonproducenten: vul de Monitoringstool in vóór 10 mei 2024

Betonproducenten spelen een cruciale rol in de bouwsector en zijn essentieel in het streven naar een duurzamere toekomst. Het Betonakkoord, dat concrete maatregelen beoogt om uiterlijk 2050 CO₂-neutraal te zijn, vereist actieve betrokkenheid van alle partijen. Het Betonakkoord roept daarom alle betonproducenten op om deel te nemen aan de Monitoringstool.

De Monitoringstool, ontwikkeld in 2022 door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), het Betonakkoord en Betonhuis, volgt de Life Cycle Analyses (LCA) van de betonindustrie. Dit is cruciaal om de voortgang richting de doelstellingen van het Betonakkoord te meten. Opdrachtgevers hebben de intentie om deelname aan de Monitoringstool verplicht te stellen en mee te nemen in de gunning van opdrachten.

Door deel te nemen aan de Monitoringstool kunnen bedrijven:

  • Inzicht krijgen in hun eigen CO₂-emissie en gebruik van secundaire grondstoffen op materiaal- en productniveau.
  • Hun bedrijfsprestaties vergelijken met die van vergelijkbare bedrijven, om verbeterpunten te identificeren.
  • Bijdragen aan de transparantie en geloofwaardigheid van het bedrijf op het gebied van duurzaamheid.

Waarom meedoen?

De betonsector staat voor uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, en bedrijven hebben de kans om hierin een positieve rol te spelen. Door deel te nemen aan de Monitoringstool kunnen zij niet alleen hun eigen bedrijfsprestaties verbeteren, maar ook bijdragen aan een groter geheel: een duurzamere betonindustrie en een schonere wereld. Bovendien wordt de tool ingezet voor het CSC-Duurzaamheidsverslag.

Betonproducenten dienen de Monitoringstool in te vullen vóór 10 mei 2024. Het invullen van de tool is eenvoudig. Ga naar de kennispagina voor meer informatie of als u nog geen account heeft. Als het bedrijf al een account heeft, vul dan de gegevens van 2023 in in de Monitoringstool. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Remco Kerkhoven of Math Pluis van Betonhuis.