Uitnodiging: Community of Practice

Sneller verduurzamen door samenwerking in de keten
Loop jij in de praktijk bij de verduurzaming van beton en betonconstructies aan tegen vraagstukken waar je anderen bij nodig hebt? Of heb je juist ervaring die je met anderen wil delen? Dan nodigen Betonvereniging en Rijkswaterstaat je van harte uit om je aan te melden voor de kick-off bijeenkomst ‘Communities of Practice als versneller van de verduurzaming van beton’, op vrijdag 13 oktober 2023 van 9:00 – 13:00 uur in het Lef Future Center te Utrecht.

AANMELDEN

Waarom Communities of Practice (CoP)?
De roadmap CO2-reductie van het Betonakkoord telt een groot aantal handelingsperspectieven waarmee het materiaal beton en de toepassing van beton nu al kunnen worden verduurzaamd. Denk aan circulair ontwerpen, alternatieve bindmiddelen, alternatieve wapening, recyclingtechnieken voor cement maar ook innovaties op het gebied van levensduurverlenging, hergebruik en toepassing van ICT (waaronder 3D-printen). Hoewel we veel handelingsperspectieven technisch gezien al kunnen toepassen, ontstaan in de praktijk vaak lastige dilemma’s. Zo kunnen nieuwe bindmiddelen of hogere percentages secundair toeslagmateriaal in beton gevolgen hebben voor de verwerking, nabehandeling of constructieve eigenschappen. Het is lastig om nieuwe uitvoeringspraktijken te ontwikkelen binnen de contractuele setting van projecten. Risico’s en verantwoordelijkheden staan toepassing in de weg. Leren door fouten te maken heeft in een projectencontext vaak directe contractuele- en financiële gevolgen.

Een Community of Practice heeft deze beperkingen niet. In een CoP kunnen we de praktijkdilemma’s verkennen en vaststellen wat we van elkaar nodig hebben om deze op te lossen. We kunnen de handelingsperspectieven in concrete projectomstandigheden toepassen. Samen verkennen, kennis ontwikkelen en delen zodat we door samenwerking sneller kunnen verduurzamen.

Wat vragen we van jou?
Brengen en halen, toewijding en meedoen aan bijeenkomsten, bereidheid om ervaring te delen, begrip opbrengen voor elkaars discipline. Maar vooral ook steun vanuit je eigen organisatie.

Klik hier voor meer informatie.