NGF voorstel Beton reinvented afgewezen

De Stuurgroep van het Nationaal Groeifondsvoorstel Beton Reinvented betreurt ten zeerste het nieuws dat het  ingediende voorstel niet is gehonoreerd. Met de aangevraagde financiële middelen had de verduurzaming van de betonketen een aanzienlijke impuls en versnelling gekregen. De Stuurgroep wil de tijd nemen om de fundamentele opmerkingen van de Nationaal Groeifonds Commissie goed te analyseren. Het beoordelingsdocument is te vinden via deze link. Meer informatie staat op de website van het NGF Projecten ronde 3 | Nationaal Groeifonds.

Na de zomer komt de Stuurgroep Beton reinvented met een reactie over te nemen vervolgstappen. Zij wil de opgebouwde dynamiek en het enthousiasme van alle bij de voorbereiding betrokken partijen vasthouden. Daarom is de intentie om gezamenlijk te zoeken naar wegen om dit financieel mogelijk te maken. De Stuurgroep wil iedereen die met grote inzet heeft meegewerkt aan de formulering van het voorstel Beton Reinvented hartelijk bedanken en hoopt de samenwerking in de nabije toekomst weer te kunnen oppakken.