Voorstel Beton reinvented ingediend bij Nationaal Groeifonds

De Nederlandse overheid heeft een grote bouwambitie. In de komende 8 jaar moeten er 900.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Om deze woningen bereikbaar te maken, moet ook de benodigde infrastructuur worden aangelegd. Daarnaast is de onderhoudsopgave (Vervanging & Renovatie) aan de bestaande infrastructuur in Nederland groot; in de komende 10 jaar moeten meer dan 214.000 kunstwerken (e.g. bruggen) worden onderhouden. Geen enkel bouwmateriaal alleen kan de benodigde hoeveelheden dekken die nodig zijn voor deze enorme opgave. Beton is dan ook niet weg te denken als bouwmateriaal en complementair aan andere bouwmaterialen.

De Nederlandse betonsector en -keten willen innoveren en de transitie naar duurzaam beton versnellen. In samenwerking met een groot aantal vertegenwoordigers van de overheid en de betonketen is daarom een voorstel opgesteld en ingediend bij het Nationaal Groeifonds. Voor dit programma Beton reinvented hebben alle partijen in de betonketen zich verenigd om een fundamentele systeemverandering te realiseren. Het nieuwe TKI Bouw en Techniek zal een centrale rol gaan spelen in het operationaliseren van dit sectorbrede programma. Lees hier de samenvatting van het voorstel (or choose the English summary).