Nieuw: de Monitoringstool voor de betonsector

Het Betonakkoord geeft concrete invulling aan de Europese ambities voor CO₂-neutraal beton in 2050. Met dit akkoord werken opdrachtgevers, toeleveranciers en bouwbedrijven samen aan een nog duurzamere betonsector. Om vast te stellen of de ambities uit het akkoord worden behaald, is monitoring nodig.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), het Betonakkoord en Betonhuis hebben een Monitoringstool ontwikkeld. De tool is een gratis applicatie die aansluit op huidige informatiesystemen en die voor elke betonproducent toegankelijk is. Toeleveranciers uit de betonsector rapporteren over CO₂-emissie en mate van hergebruik op materiaal- en productniveau. Na verwerking van de ingevoerde data levert de Monitoringstool in een jaarlijkse rapportage met de totale CO₂-emissie betonproductie in Nederland (op basis van de deelnemende bedrijven) en inzicht in het totaalgebruik van secundaire grondstoffen en daarbij specifiek het gebruik van betonreststromen zoals betongranulaat.

De ingevoerde gegevens in de Monitoringstool kunnen ook gebruikt worden voor het CSC-duurzaamheidsverslag. Hiervoor moet het deelnemende bedrijf wel specifiek toestemming geven.

Klik hier voor meer informatie.