Closing infrastructure material cycles through European cooperation

Op 22 november van 14:00-16:00 uur organiseert Rijkswaterstaat samen met The German Sustainable Building CouncilSGS IntronHolland Circular Hotspot, European Economic and Social Committee en het European Circular Economy Stakeholder Platform een #EUCircularEconomyTalk op het thema “Closing infrastructure material cycles through European cooperation”.

Dit webinar heeft tot doel blinde vlekken te identificeren en Europese samenwerking te activeren om kringlopen van infrastructuurmateriaal te sluiten. Wat zijn de belangen, obstakels en kansen? Hiertoe organiseren we rondetafelgesprekken over het sluiten van materiaalcycli voor twee waardeketens (cement/beton en asfalt) in samenwerking met EU circulaire infra leiders en kenners, zoals European Commission DG GROWNew Horizon Urban MiningHOCHTIEFHeildelbergCementEuropean Asphalt Pavement AssociationWUR en AsfaltNu.

Er is uitgebreid ruimte voor vragen en opmerkingen, dus meld je hier aan!