Programma Hackathon 18 mei bekend

Op 18 mei 2022 vindt in het Zuiderstrandtheater in Den Haag de Hackathon Versnellingsaanpak plaats. Help de opdrachtgevers om te versnellen bij het inkopen van gevalideerde innovaties en schrijf in voor de hackathon!

De betonsector kan en wil duurzamer worden door meer samen te werken in de keten en met opdrachtgevers. Daarom is het Betonakkoord in het leven geroepen. De versnellingsaanpak is één van de drie onderdelen van de inkoopstrategie van de opdrachtgevers van het Betonakkoord:

  • Innovatieprogramma
  • Versnellingsaanpak
  • Koploperaanpak (MKI plafondwaarden)

Opdrachtgevers Rijkswaterstaat, ProRail en tweevoudig winnaar meest duurzame opdrachtgever Provincie Noord-Brabant, slaan de handen in elkaar om met een hackathon te komen tot een versnellingsaanpak waar niet alleen de Opdrachtgever, maar ook Opdrachtnemer voordeel aan heeft.

Afzetmarkt duurzame alternatieven

Tijdens de hackathon willen we bepalen via welke variant (raamovereenkomst, portfolio, strengere eisen, fit for purpose principe en as a service) een afzetmarkt gecreëerd kan worden voor duurzame alternatieven. Het is daarmee vooral een inkoopvraagstuk voor opdrachtgevers. Doel is om te zorgen dat innovaties versneld kunnen worden opgeschaald.

Programma

Lees het programma in de nieuwsbrief.