Hackathon Versnellingsaanpak beton

Het Betonakkoord organiseert op 18 mei een Hackathon versnellingsaanpak beton op een nog vast te stellen fysieke locatie. In aanloop naar deze hackathon vindt er op 30 maart om 9:00 uur een online informatiesessie plaats. In deze pre-sessie willen we de uitgangspunten en opzet van de hackathon toetsen met vertegenwoordigers uit de betonketen.

De betonsector kan en wil duurzamer worden door meer samen te werken in de keten en met opdrachtgevers. De versnellingsaanpak is 1 van de 3 onderdelen van de inkoopstrategie van de opdrachtgevers van het Betonakkoord:

  • innovatieprogramma
  • versnellingsaanpak
  • koploperaanpak (MKI plafondwaarden)

De opdrachtgevers Rijkswaterstaat, ProRail en tweevoudig winnaar meest duurzame opdrachtgever provincie Noord-Brabant slaan de handen ineen
om met een hackathon te komen tot een versnellingsaanpak waar niet alleen de opdrachtgever, maar ook opdrachtnemer voordeel van heeft.

Wij nodigen belangstellenden van harte uit om deel te nemen aan de online informatiesessie op 30 maart 2022 van 09.00 – 11.00 uur.