Handreiking Duurzaam inkopen van beton met de MKI

De handreiking Duurzaam inkopen van beton met de MKI biedt opdrachtgevers, contractmanagers, bestekschrijvers en inkopers een heldere basis om de duurzaamheidseisen van het Betonakkoord in de aanbesteding op te nemen.

Het Betonakkoord kent een tweetal mechanismen waar de MKI (Milieu Kosten Indicator) een rol speelt:

  1. MKI-plafondwaarde per productgroep
  2. Gunningscriterium op basis van MKI

Een MKI-plafondwaarde is een eis aan de maximale MKI-waarde voor de levering van een betonproduct. De opdrachtgevers weet dan zeker dat er geen beton wordt geleverd met een milieuprestatie die slechter is dan het gestelde maximum. De MKI-plafondwaarden zijn door de Stuurgroep van het Betonakkoord vastgesteld op 1 juli 2021 voor een periode van 2 jaar.