Leergang MKI – Programma

In 2021 kondigde de Betonvereniging de lancering aan van een nieuw ontwikkelde Leergang rond de Milieukostenindicator (MKI).

Vanuit de beton(bouw)sector is enthousiast gereageerd op de cursussen uit deze leergang. De eerste cursussen zijn inmiddels gestart.

De leergang omvat vier cursussen: een introductiecursus en drie verdiepingscursussen.

Introductiecursus

De cursus ‘Introductie MKI’ bestaat uit een online en een fysiek onderdeel. In het online gedeelte wordt de basis van MKI behandeld, de bewegingen rond MKI, de beschikbare rekenmethodieken en de relevante richtlijnen en normen. Tijdens het fysieke programma gaan de cursisten actief met elkaar aan de slag met de vraagstukken rond MKI.

Verdiepingscursussen

In maart starten de 3 verdiepingscursussen rond het rekenen aan/met MKI. Hierin leer je hoe je de (reken)regels, richtlijnen en normen kan toepassen bij een MKI-berekening, wordt uitgelegd hoe je de beschikbare berekeningsinstrumenten optimaal kunt inzetten, op welke aspecten je daarbij kunt sturen en hoe je rekening houdt met de afwegingen die opdrachtgevers/inkopers maken in de aanbesteding.

Er zijn verdiepingscursussen voor verschillende doelgroepen:

Nog een zetje nodig? Bekijk dan de video waarin Ulbert Hofstra, senior consultant bij SGS Intron en docent, kort toelicht waarom MKI belangrijk is en hoe hij dat in zijn cursus aanpakt.

Wacht niet te lang met inschrijven, maar wacht vooral niet met het in actie komen!

Verbeter je kennis en inzichten over het rekenen aan/met MKI, waardoor je in staat bent om adequaat te anticiperen op de MKI-eisen in opdrachten.