Betonvereniging lanceert Leergang MKI

Met de koploperaanpak wil het Betonakkoord de Milieu Kosten Indicator (MKI) zo snel mogelijk naar nul brengen. Om de ketenpartners daarbij te ondersteunen, lanceert de Betonvereniging de Leergang MKI.

Milieukostenindicator

De MKI drukt de milieueffecten van een (bouw)oplossing over verschillende levensfasen uit: van grondstoffenwinning tot hergebruik of afval, in  1 enkele financiële waarde.  Omdat voor opdrachtgevers duurzame inkoop steeds belangrijk wordt, zullen zij de MKI-waarde in toenemende mate meewegen in hun opdrachten. MKI wordt daarmee een gunningscriterium.

Leergang MKI

De cursussen uit de Leergang MKI zijn tot stand gekomen met medewerking van diverse deskundigen uit de betonsector en het uitvoeringsteam ‘Dalende MKI’. Zij geven niet alleen vorm aan de leergang, maar spelen in veel gevallen ook een actieve rol als spreker of docent. Deze leergang bestaat uit 1 introductiecursus en 3 verdiepingscursussen. Je kunt je voor de afzonderlijke cursussen inschrijven.

Introductiecursus

De cursus ‘Introductie MKI’ bestaat uit een online en een fysiek onderdeel. In het online gedeelte wordt de basis van MKI behandeld, de bewegingen rond MKI, de beschikbare rekenmethodieken en de relevante richtlijnen en normen. Tijdens het fysieke programma gaan de cursisten actief met elkaar aan de slag met de vraagstukken rond MKI.

Verdiepingscursussen

Voor degenen die al bekender zijn met de MKI en graag concreet aan de slag willen gaan, biedt de Leergang MKI 3 verdiepingscursussen, die ingaan op het rekenen aan of met de MKI. Hierin leert de cursist hoe de (reken)regels, richtlijnen en normen kunnen worden ingezet bij het maken van een MKI-berekening, wordt uitgelegd hoe de beschikbare berekeningsinstrumenten optimaal kunnen worden ingezet en leert de cursist op welke aspecten gestuurd kan worden, rekening houdend met de afwegingen die opdrachtgevers/inkopers maken in de aanbesteding van opdrachten.

Meer informatie & inschrijven

Meer weten of wil jij je inschrijven voor 1 of meerdere cursussen uit de leergang? Bekijk de cursussen van de Leergang MKI via de volgende links: