Betonhuis organiseert ‘Aan de slag sessies’

Onder de noemer ‘Aan de slag met het Betonakkoord’ komt Betonhuis met een serie van elf kennissessies in de vorm van webinars. De brancheorganisatie ziet dit initiatief als kans om van elkaar te leren en meer samen te werken.

Voor de één kan de overstap naar duurzaam beton niet snel genoeg gaan. De ander wacht liever nog op nieuwe technieken, vindt het minder urgent of weet niet welke mogelijkheden er zijn.

Een groep vertegenwoordigers uit de cement- en betonindustrie en bouwsector heeft samen met opdrachtgevers de afgelopen 2½ jaar routekaarten voor verdere verduurzaming van de bouwsector gemaakt. De opgestelde routes laten zien dat het mogelijk is om in 2030 50 tot 60% CO2 ten opzichte van 1990 te reduceren en 100% van al het circulair gesloopte beton (ongeveer 20% van het totaal benodigd toeslagmateriaal) terug te brengen in nieuwe producten. Maar dat lukt alleen als de cement- en betonketen, de bouwsector en opdrachtgevers dit versneld gaan implementeren. Daarom organiseert het Betonhuis kennissessies.

Webinars: kennis- en brainstormsessies

De brancheorganisatie ziet dit initiatief als kans om van elkaar te leren en meer samen te werken. “In deze serie worden relevante routekaarten vanuit de cement- en betonindustrie uitgediept en toegelicht.”, aldus Edwin Vermeulen, technisch adviseur Betonhuis en moderator van de kennissessies.

Volgens Vermeulen doen de cement- en beton producerende bedrijven al veel aan verduurzaming. Welke technische mogelijkheden zijn er tussen nu en vijf jaar binnen handbereik? En hoe ziet de weg van CO2-neutraal cement eruit? “Er zijn veel perspectieven uit het Betonakkoord gekomen, een groot deel is nu al bruikbaar, maar is nog onbekend bij opdrachtgevers. Een deel van deze kennis zit bij de bij Betonhuis aangesloten bedrijven en is dus direct toepasbaar, een ander deel is nieuw en moet nog door onze industrie opgeschaald worden.”

Programma

Het programma is te vinden op betonhuis.nl . De elf digitale bijeenkomsten zijn bedoeld voor medewerkers uit de cement- en betonindustrie, medewerkers van bouwbedrijven, beleidsmedewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, duurzame programmamanagers van overige opdrachtgevers en voor medewerkers van bouwbedrijven. De reeks kennissessies wordt mogelijk uitgebreid met roadshows, workshops op locatie en afgesloten met een symposium.