Waarom nog langer wachten?

Jacqueline Cramer in gesprek met BRBS Recycling over het Betonakkoord.

Circulair slopen wordt de standaard

In het blad BEwerken van BRBS Recycling legt Jacqueline Cramer uit waarom opdrachtgevers en marktpartijen niet langer kunnen wachten met CO2-reducerende en circulaire maatregelen. ‘De technieken zijn er, waarom dan nog langer wachten?’

Het verduurzamen van materialen typeert zij als een belangrijk speerpunt. Cramer: ‘Alle van sloop afkomende materialen moeten op de een of andere manier terugkeren in de keten. Dat kan enerzijds door middel van materiaalhergebruik, en anderzijds door de uit urban mining verkregen stromen na bewerking als secundaire grondstof weer in de bouwketen terug te brengen, en niet meer onder de wegen. Geschat wordt dat uiteindelijk 15 megaton vrijkomend beton kan worden hergebruikt. Circulair slopen is in die context van essentieel belang. Dat zou nu al de standaard moeten zijn!’