Lancering Innovatieprogramma Duurzame betonketen

Het Betonakkoord zoekt marktpartijen die willen meewerken aan het ontwikkelen en testen van duurzame innovaties. Deelnemers aan het innovatieprogramma Duurzame betonketen staan aan de basis van tal van innovaties in de betonketen. Daarmee versterken zij hun concurrentiepositie en reputatie in de markt. Tegelijkertijd verlagen zij de milieu-impact van hun product of activiteit. Dit vertaalt zich terug in een goed gekwalificeerde positie in aanbestedingsprocedures.

Het Innovatieprogramma van het Betonakkoord gaat van start. Marktpartijen uit de betonketen gaan samen met opdrachtgevers werken aan innovaties die binnen 1 tot 5 jaar breed toepasbaar zijn. Speerpunten zijn Duurzaam beton en Duurzaam ontwerpen en bouwen met beton.

Jacqueline Cramer, voorzitter Betonakkoord: ‘Dit innovatieprogramma maakt het mogelijk om in de betonketen de CO2 uitstoot in 2030 met tenminste 50-60% te reduceren. Daarnaast slopen we circulair en brengen we al het vrijkomende beton terug in de keten. Daarmee vervullen we als Nederland internationaal een voortrekkersrol. Door met alle partijen in de beton- en bouwsector samen op te trekken bouwen we de komende jaren aan een duurzame betonsector. Een sector die floreert, innoveert en concurreert en waarin het aantrekkelijk is om te werken.’

Bent u marktpartij en wilt u een actieve rol spelen in het Innovatieprogramma Duurzame betonketen? Meer informatie en spelregels.