Metropoolregio Amsterdam omarmt uitgangspunten Betonakkoord

De samenwerkende overheden in de Metropool Amsterdam en de Amsterdam Economic Board hebben een belangrijke stap gezet op weg naar de ambitie om hun inkoop circulair te maken. Tijdens de tweede MRA Duurzaamheid Top op 29 oktober zijn richtlijnen gepresenteerd, waaronder voor beton. De richtlijn sluit volledig aan bij het Betonakkoord.

1 november 2020

Jan Hoek, wethouder in Almere en in MRA-verband bestuurlijk trekker van het thema circulaire economie, overhandigde de Handreiking beton aan Jacqueline Cramer, lid van de Amsterdam Economic Board en voorzitter van het Betonakkoord.

Jacqueline Cramer reageerde verheugd op het regio initiatief:

‘Fantastisch. Deze handreiking voor de provincies Noord-Holland en Flevoland en de 32 gemeenten in de MRA is heel goed. De Metropool Amsterdam is de eerste grote regio in het land die zo’n richtlijn heeft gemaakt. Het zou mooi zijn als alle overheden in de regio nu ook het Betonakkoord formeel ondertekenen.’

Jan Hoek reageerde positief. Hij kondigde aan om samen met wethouder Robbert Berkhout uit Haarlem, de andere bestuurlijke trekker van het thema circulaire economie in de MRA, de colleges in de MRA uit te nodigen om zich bij het Betonakkoord aan te sluiten. De handreiking voor beton sluit inhoudelijk namelijk helemaal aan bij de uitgangspunten en de eisen van het Betonakkoord.

Hoek zei het Betonakkoord dan ook volledig te onderschrijven. ‘Dat maakt helder waar we staan. Als je kijkt naar de impact van onze inkoopkracht, dan is die bij beton heel groot.’

Kijk de overhandiging terug op de website van de MRA.