CE Delft: Klimaatimpact betongebruik Nederlandse bouw

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft CE Delft de berekening van de klimaatimpact van betongebruik in Nederland geactualiseerd. De eerdere berekeningen dateren van 2010. Op basis van dit rapport gaat het Betonakkoord de reductie van de milieu-impact monitoren.

In 2013 voerde CE Delft ook al een studie op macroniveau uit naar de milieu-impact van het Nederlandse beton- en wapeningsstaalgebruik voor het zichtjaar 2010.

Gegevens achterhaald

De huidige studie is een actualisatie van de klimaatimpact voor het zichtjaar 2017 en een vergelijking met zichtjaar 2010. Ook zijn gegevens achterhaald over zichtjaar 1990. De studie beschouwt dus de klimaatimpact van beton- en wapeningsstaalgebruik in de zichtjaren 2017, 2010 en 1990.

Doel van het rapport

Het rapport heeft 2 doelen:

  1. Het vaststellen van de klimaatimpact van de betonketen in Nederland voor het zichtjaar 2017.
  2. Inzicht bieden over hoe en waardoor de klimaatimpact van de betonketen in Nederland in zichtjaar 2017 is veranderd ten opzichte van de zichtjaren 1990 en 2010.

Daarnaast zal het rapport worden gebruikt voor het monitoren van de resultaten van het Betonakkoord. Lees het volledige rapport.