Samenhang tussen de uitvoeringsteams: grootste opgave

Op 18 mei 2020 vond een webinar plaats onder de titel ‘Instrumentarium Betonakkoord’. Doel was om alle betrokkenen bij het Betonakkoord te informeren over de geboekte voortgang van het Betonakkoord en vast te stellen waar de resterende lacunes zitten. Voorzitter Betonakkoord Jacqueline Cramer blikt terug.

22 mei 2020