Werksessie Circulair Beton op 21 april 2020

Veel partijen willen een bijdrage leveren aan het Innovatieprogramma Circulair Beton. Daarmee wordt realisatie in dit jaar haalbaar en zetten wij een concrete stap in het versnellen van verduurzaming van de betonsector. Op 21 april organiseren BTIC en Betonakkoord een digitale werksessie om het Innovatieprogramma samen met deelnemende bedrijven en overheden uit te werken.

Tijdens dit webinar willen zij het Innovatieprogramma aanscherpen door de concrete vertaling te maken naar gewenste resultaten per werkpakket. Voor elk werkpakket wordt een eerste Plan van Aanpak voor de komende vier jaar gemaakt, inclusief inschatting van materialen, manuren en globale planning.

Programma webinar dinsdag 21 april

Van 9:00 – 10:00 uur wordt het proces toegelicht om tot een breed gedragen Innovatieprogramma Circulair Beton te komen. Ook is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. Daarna gaan betrokkenen uiteen in digitale werksessies om een Plan van Aanpak per werkpakket uit te werken. De digitale werksessies duren een uur en vinden plaats op de volgende tijdstippen:

  • 10.00 – 11.00 u: A – Biobased materialen in beton (Ted Slaghek, WUR)
  • 11.00 – 12.00 u: B – Nieuwe generatie bindmiddelen (Jos Brouwers, TU/e)
  • 13.00 – 14.00 u: C – Conditiemeten in levensduurontwerp en -voorspelling (Herdis Heinemann, TNO)
  • 14.00 – 15.00 u: D – Experimenteerruimtes door Nederland (Perica Savanovic, Avans)
  • 15.30 – 16.30 u: E – Beoordelen impact (Henny ter Huerne, UT)
  • 16.30 – 17.30 u: F – Repareren en versterken van constructies > 20 jaar (Henk Jonkers, TUD)

Aanmelden

Ben je niet persoonlijk benaderd om deel te nemen, maar denk je wel een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het uitwerken van het Innovatieprogramma Circulair Beton? Geef via office@btic.nu je interesse voor een werkpakket door waaraan je wilt meewerken.