Opdrachtgevers gemonitord

Behalve de producenten, toeleveranciers en de bouwbedrijven worden ook de opdrachtgevers gemonitord, door de aanbestedingen en contracten te beoordelen op duurzaamheidsaspecten.

Het overzicht van publieke aanbestedingen, dat Bouwend Nederland in 2018 tijdens de Betondag presenteerde, wordt uitgebreid met de termen natuurlijk kapitaal, biodiversiteit en ecosysteemdiensten.