Marktconsultatie beton en betoninnovaties

Rijkswaterstaat/ProRail vragen marktpartijen input te leveren voor standaard rekenregels waarmee het mogelijk is CO2-reductie, circulariteit en MKI van betoninnovaties te bepalen.

Duurzaamheidsinformatie beter onderbouwen

De Rijksoverheid wil publieke opdrachtgevers ondersteunen bij het klimaatneutraal en circulair inkopen. Op dit moment beschikken overheden over onvoldoende onderbouwde LCA- en LCC-gegevens om de CO2/MKI-reductie voor een beton-innovatie te berekenen. (Dit geldt bijvoorbeeld voor geopolymeer beton, mechanisch gerecycled beton, en meer).

Berekeningswijze standaardiseren

Daarnaast ontbreekt het aan een gestandaardiseerde aanpak voor het uitvoeren van deze berekeningen. De SBK-bepalingsmethode biedt bijvoorbeeld ruimte om een LCA voor een beton-innovatie of beton op verschillende manieren uit te werken. Daardoor zijn LCA's die door verschillende bureaus 's zijn opgesteld onderling niet even goed vergelijkbaar.

Standaard rekenregels kunnen helpen om het opstellen van een LCA of LCC of het vaststellen van de circulariteit voor een beton-innovatie of beton transparant, eenvoudiger te maken. Standaard rekenregels maken het ook duidelijker voor initiatiefnemers.

Marktconsultatie

Rijkswaterstaat/ProRail nodigt experts en adviseurs op het gebied van duurzaamheidsberekeningen voor beton uit om de recent ontwikkelde inzichten met elkaar te delen tijdens een marktconsultatie.

Wanneer: donderdag 10 oktober 2019, van 09.00 - 12.00 uur.

Locatie: Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2, Utrecht

Aanmelding: uiterlijk 8 oktober 2019 via eize.drenth@rws.nl

Meer over de voorgestelde rekenregels vindt u in de volgende documenten: