Leiden sluit aan bij Betonakkoord

Leiden ondertekent Betonakkoord 2

Yvonne van Delft (wethouder Economie): "Oogsten is het nieuwe slopen. Vaak kunnen bouwmaterialen uit een oud gebouw prima opnieuw gebruikt worden voor nieuwe gebouwen. Bij een circulaire of kringloopeconomie zetten we in op het hergebruik van materialen. Een mooi voorbeeld daarvan zagen we vandaag tijdens het werkbezoek bij VSM. Het beton dat zij oogsten wordt gebruikt voor nieuwe bouwwerken. Op deze manier willen we vaker gaan werken. Circulair moet het nieuwe normaal gaan worden. Een eerste grote stap voor de gemeente is aansluiten bij het Betonakkoord."

Duurzaam uitvragen

Beton is het meest gebruikte materiaal in de bouwsector. Zo'n 60-80% van alle bouwwerken bestaat uit beton. De bouw- en sloopsector is verantwoordelijk voor 50% van het totale Nederlandse grondstoffengebruik, 40% van het totale energieverbruik en 40% van al het afval. Daarmee is de keten verantwoordelijk voor 35% van alle CO2-emissies. De komende jaren wordt er veel gebouwd in Leiden en worden locaties getransformeerd. Dat biedt kansen voor circulair werken in de bouwsector. Door aan te sluiten bij het Betonakkoord zet gemeente Leiden, als opdrachtgever in de bouwketen, zich in voor het verduurzamen van de betonsector. Concreet betekent dit dat wanneer de gemeente Leiden beton gebruikt of uitvraagt in haar aanbestedingen, er wordt gevraagd om duurzamer beton bijvoorbeeld door een deel van het nieuw beton te vervangen voor hergebruikt materiaal.

Bouwen aan Circulair

Na de ondertekening van het akkoord werd gezamenlijk een bouwdoek onthuld. Het bouwdoek, gemaakt van gerecycled materiaal, zal vanaf nu rouleren door de stad en opgehangen worden wanneer er aan de circulaire bouweconomie wordt gewerkt. Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding op de bouwplaats waarbij VSM Sloopwerken meer vertelde over de toegepaste circulaire werkwijze. Hierbij worden de materialen en elementen van het bouwwerk aan de bron gescheiden zodat deze daarna opnieuw gebruikt kunnen worden. De reststroom van oud beton levert VSM aan een partij die ook aangesloten is bij het Betonakkoord. Zo kan dit beton een deel van de grondstoffen vervangen die nodig zijn voor het maken van nieuw beton.