Instrumentarium Betonakkoord in de steigers

De 7 uitvoeringsteams van het Betonakkoord werken hard aan het instrumentarium dat nodig is om de doelen van het Betonakkoord te realiseren en te monitoren. De meeste teams hebben hun plan van aanpak inmiddels gereed.

De regisseurs en hun teams staan nu voor de taak om de plannen en afspraken op elkaar af te stemmen. De documenten op deze website zijn 'levende' documenten en worden steeds aangepast. Uiteindelijk vormen de documenten een samenhangend instrumentarium voor de opdrachtgevers, de bouwbedrijven en de toeleverende industrie.

Duidelijkheid geven

Het instrumentarium moet duidelijkheid geven aan opdrachtgevers, bouwbedrijven en industrie. Voor opdrachtgevers moet duidelijk zijn hoe zij op een uniforme manier om een steeds lagere MKI (Milieu Kosten Indicator) kunnen vragen en welke innovatieve toepassingen er mogelijk zijn. Voor de bouwbedrijven moet duidelijk zijn hoe zij duurzaam kunnen inkopen. De industrie moet weten op welke indicatoren de producenten straks worden afgerekend.