Innovatieprogramma voor een duurzame én circulaire betonsector gepresenteerd

Het Betonakkoord en het Bouw en Techniek Innovatie Centrum (BTIC) hebben een gezamenlijk Innovatieprogramma gepresenteerd om de verduurzaming van de betonsector te versnellen. Dat deden zij tijdens de Nationale Conferentie Economie en Klimaat. Onderzoek naar nieuwe technieken is noodzakelijk om de doelstellingen uit het Betonakkoord te kunnen realiseren.

In samenspraak tussen het bedrijfsleven, de overheid en de kennisinstellingen en in lijn met de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie is een Innovatieprogramma opgezet om te komen tot:

  • 50% reductie van CO2 in 2030
  • 50% reductie van primair materiaalgebruik in 2030
  • 100% hergebruik van vrijkomend beton

Om bijvoorbeeld 100% beton te kunnen hergebruiken, is recycling van toeslagmaterialen (zand en grind) alleen niet voldoende. Het eerder gebruikte bindmiddel (cement) zal ook gereactiveerd moeten worden. Dit is één van de zes onderzoekslijnen van het Innovatieprogramma. De andere onderzoekslijnen richten zich op een nieuwe generatie bindmiddelen met een lagere CO2-uitstoot, het meten van de conditie van beton qua levensduurontwerp en -voorspelling, het repareren en versterken van constructies voor meer dan 20 jaar, het beoordelen van de impact van circulaire producten en het opzetten van experimenteerruimtes om reeds ontwikkelde technieken uit te testen en te valideren. De 4TU's, Avans Hogeschool en TNO gaan deze onderzoekslijnen samen met de overheid en het bedrijfsleven verder uitwerken.

Programma in ontwikkeling

Inhoudelijk staat het programma in de steigers. Nu gaat het om het gezamenlijk met de markt uitwerken van innovatieprojecten die voor financiering in aanmerking komen. Daarom voeren het BTIC en het Betonakkoord gesprekken om tot realisatie en financiering van het programma te komen.

Meer lezen? Download het volledige programma of de samenvatting van het Innovatieprogramma.

Projectvoorstellen uitwerken

De grote lijnen van het Innovatieprogramma zijn geformuleerd. De uitdaging is nu om met marktpartijen, opdrachtgevers en kennisinstellingen gezamenlijk innovatieve projectvoorstellen uit te werken. Jacqueline Cramer van het Betonakkoord: “Innovaties zijn noodzakelijk om de betonketen te verduurzamen. Daarin ondersteunt het Innovatieprogramma dat samen met het BTIC is opgesteld. Er zijn innovaties ontwikkeld die eerst nog experimenteel getest en gevalideerd moeten worden om snel grootschalig toegepast te kunnen worden. Daarnaast hebben we nieuwe technieken nodig die op een termijn van 5 tot 10 jaar marktrijp zijn. We nodigen marktpartijen, kennisinstellingen en opdrachtgevers uit om deel te nemen aan het Innovatieprogramma.” Organisaties die een bijdrage willen leveren, kunnen een e-mail sturen naar secretariaatbetonakkoord@rws.nl. In april vindt een startbijeenkomst plaats.

Levensduur en conditiebepaling

Eén van de onderzoeksgebieden in het innovatieprogramma is levensduur en conditiebepaling. Hierover verscheen recent een artikel op circulairebouweconomie.nl.

BTIC

Het Bouw en Techniek Innovatiecentrum is het vliegwiel voor bouw-, ontwerp- en techniekinnovatie. Het bundelt innovatie-uitvragen vanuit de overheid, innovatiebehoeftes vanuit de markt en onderzoekstrajecten vanuit kennisinstellingen in publiek-private, meerjarige onderzoek- en ontwikkelingsprogramma's. Door een efficiënter, gebundeld innovatieproces kunnen innovaties versneld en op grote schaal tot stand komen om de grote maatschappelijke opgaven op te lossen.