Deel klimaatbudget voor uitvoering Betonakkoord

Tijdens het jaarlijkse ontbijt Betonakkoord op woensdag 26 juni 2019 kwamen CEO’s en bestuurders uit de hele keten bijeen, van producent tot opdrachtgever.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat), riep via een videoboodschap vooral de publieke opdrachtgevers op het Betonakkoord te tekenen en zo hun invloed te doen gelden. ‘Alleen door meer circulair en duurzaam beton uit te vragen, kan de markt ook een verandering teweegbrengen.’ Ze complimenteerde de sector met het feit dat de afspraken uit het akkoord zijn getekend door alle partijen in de hele keten, waarmee de sector internationaal gezien voorop loopt. Ook meldde de staatssecretaris een deel van haar klimaatbudget in te zetten voor de uitvoering van het Betonakkoord.

David Pappie, Directeur Topsectoren & Industriebeleid bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) was aanwezig bij het ontbijt en gaf een zelfde boodschap af: ‘Wij komen met een aantal ministeries bijeen om te kijken naar meer financiering en willen dat gezamenlijk voor elkaar krijgen. Daarbij willen we vooral ook aanhaken bij andere initiatieven zoals de Bouwagenda van Wientjes en het Klimaatprogramma.’

De urgentie is hoog

Vertegenwoordigers vanuit de opdrachtgevers, betonproducenten en de opdrachtnemers waren het er eensgezind over eens dat de urgentie voor verduurzaming hoog is, hoger dan we denken. Ook wil men graag dat meer partijen het akkoord ondertekenen. Wat is ervoor nodig om dat voor elkaar te krijgen?

Henrik Hooimeijer, Directeur Techniek en Technisch Management bij Rijkswaterstaat (RWS) benadrukte daarnaast vooral het belang van opschalen: ‘We moeten zo snel mogelijk experimenten gemeengoed laten worden in de hele bouwketen.’

‘Ook al verloopt echt niet alles op rolletjes, de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de hele keten staat voorop’, aldus Rob van Gijzel, voorzitter van het Betonhuis, waarbij samen ook betekent tegendruk geven vanuit de eigen expertise, en dus niet elkaar naar de mond praten. Maarten van Santvoort, Programmamanager Duurzaamheid bij Heijmans, vulde aan dat we ‘de pijn ook moeten delen om allemaal gemotiveerd te blijven’.

Na provincies volgen ook de gemeenten

De voorzitter van het Betonakkoord, Jacqueline Cramer, meldde tot slot dat alle provincies het Betonakkoord gaan tekenen, en de gemeenten ook eraan komen. ‘Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben al getekend.’ Cramers doelen zijn ambitieus: ‘Na de G4 is de G20 is natuurlijk ons doel. Ik stel voor dat ProRail, de G20, Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en het bedrijfsleven hun krachten gaan bundelen en dat we hier volgend jaar samen staan.’