De betonsector verduurzaamt

In het Betonakkoord hebben partijen uit de betonsector afgesproken om samen te werken aan verduurzaming. De focus ligt op het terugbrengen van de CO2-uitstoot, circulair werken en biodiversiteit.

‘De sfeer is goed en we werken echt samen’, vertelt onafhankelijk voorzitter Jacqueline Cramer enthousiast. ‘Om de doelen van het Klimaatakkoord te halen moeten we tempo maken. We zijn op tijd begonnen en hebben iedereen van begin af aan meegenomen. Zo komt niemand voor verrassingen te staan. We zijn daarmee een voorbeeld voor andere sectoren.’

Voorzitter Rob van Gijzel van branchevereniging Betonhuis is het hiermee eens. ‘We zijn de enige sector die zo’n brede deal heeft gesloten. Ik merk dat onze leden heel bewust bezig zijn met duurzaam, veilig en schoon werken. Ledenvergaderingen over duurzaamheid zitten ook altijd ramvol.’ Lees hier het hele interview.